Arkistot kuukauden mukaan: Toukokuu 2011

Ovatko kaikki yritykset yhteiskunnallisia yrityksiä?

Jokainen yritys työllistää, toimii tehokkaasti, täyttää asiakkaan tarpeita ja maksaa veroja.

Eikö näin ollen jokainen yritys tee hyvää yhteiskunnalle?

-Kyllä.

Eikö sitten joka ainut yritys ole yhteiskunnallinen yritys?

– Ei

Työllistäminen, tehokkuus, asiakastarpeen tyydyttäminen ja verojen maksaminen kuuluvat yrityksen perusluonteeseen. Yhteiskunnallinen yritys on vähän enemmän.

Työllistäminen

Työllistäminen on luonnollista, koska yhteistyössä on voimaa. Erikoistumalla ja organisoitumalla saamme enemmän aikaan: samassa ajassa voimme tuottaa enemmän tai käyttää vapautuneen ajan johonkin muuhun. Yritystoiminnassa 1+1 on enemmän kuin 2. Jakamalla työtehtäviä kaksi henkeä voi tehdä enemmän kuin mitä he erikseen saisivat tehtyä.

Tehokkuus

Yrittäjyyden perusajatus on tehokkuus, koska yrittäjyyden pitää olla taloudellisesti kannattavaa. Tulojen täytyy ylittää menot. Vain taloudellinen tehokkuus takaa yrityksen jatkuvuuden. Yrityksen sanotaan tuottavan lisäarvoa kun se pystyy myymään omat tuotteensa kalliimmalla mitä raaka-aineet ja jalostaminen yritykselle maksaa.

Asiakkaan tarpeiden täyttäminen

Yrityksen katsotaan täyttävän asiakkaan tarpeita silloin kun asiakas ostaa yrityksen tuotetta tai palvelua. Asiakkaalla on ollut tarve tuotteelle, ja tuote on täyttänyt tuon tarpeen. Yrityksen kannalta kaikki on hyvin, jos asiakas ostaa. Se, kuinka hyvin asiakkaan tarve on täyttynyt, on sivuasia. Mikään yritys ei pysy hengissä, jos sillä ei ole asiakkaita. Näin ollen joka ainut yritys täyttää asiakkaansa tarpeita.

Verot

Yhteiskuntajärjestyksemme perustuu valtiovallan veronkanto-oikeuteen. Jokainen yritys joutuu maksamaan veroja, vaikka yritysmuotojen verotuksessa on eroja. Verotuloilla tuotetaan yhteiskunnallista hyvää: tuloja ohjataan vähäosaisille, ylläpidetään infrastruktuuria ja rahoitetaan mm. poliisi ja palolaitos. Verojen maksaminen on pakko. Se ei ole yritykselle valinnaista ”hyvän tekemistä”.

Työllistäminen, tehokkuus, asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen ja verojen maksaminen kuuluvat jokaisen yrityksen toimintaan. Ilman niitä yritys ei olisi yritys. Nämä ”lainalaisuudet” koskevat yhtä hyvin perinteisiä kuin yhteiskunnallisiakin yrityksiä.

Peruslainalaisuuksilla ei voida jaotella yrityksiä eri ryhmiin. Se, joka suoriutuu perusasioista, ei ole automaattisesti yhteiskunnallinen yritys.

Vai pitäisikö jokaiselle ihmiselle antaa mitali sen takia, että me syömme, nukumme ja käymme vessassa?

Avainsanat: