Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2011

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä tukevat megatrendit

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on kasvava toimintatapa niin maailmalla kuin Suomessakin. Mutta tuleeko ilmiöstä vain lyhytaikainen?

– Ei. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on pysyvä ilmiö.

Seuraavassa on neljä nykyajan ilmiötä ja megatrendiä, jotka vahvistavat ja tukevat yhteiskunnallisen yrittäjyyden nousua:

Toimialojen perinteinen toimintalogiikka on murtumassa. Jokaikinen toimiala on nykyään uudistumisen edessä, koska globalisaatio ja internetyhteydet mullistavat talouden toimintalogiikkaa. Esimerkkeinä jo murtuneista toimialoista mainittakoon lentoliikenne (halpalentoyhtiöiden tuleminen) ja musiikkikauppa (verkkokaupan tuleminen). Yhteiskunnallinen yrittäjyys on yksi vaihtoehtoinen toimintatapa, joka pystyy uudistamaan vakiintuneita toimialoja, koska se kilpailee uudella asiakashyödyllä ja erilaisella arvopohjalla.

Globaalit ongelmat. Maailmanlaajuiset ongelmat, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja köyhyys, ovat haasteellisia millekään toimijalle ratkaista. Valtiot eivät halua tai pysty käyttämään rahaa ongelmiin, jotka vaikuttavat myös naapurivaltion alueella. Perinteisille yrityksille ongelmien ratkaiseminen on vain väline, jolla tavoitellaan välillisesti voittoa. Järjestöt kärsivät aktiivi- ja resurssipulasta. Yhteiskunnallinen yrittäjyys nostaa globaalit ongelmat toiminnan ytimeen. YKY:t eivät välitä valtioiden rajoista eivätkä kannattavan liiketoimintansa takia kärsi järjestöjen ongelmista.

Länsimaisten nuorten työmotivaatio. Moni Euroopan maa kärsii suuresta nuorisotyöttömyydestä. Tilannetta kärjistää entisestään nuorten muuttunut työmotivaatio: työn tulee olla joustavaa, merkityksellistä ja mielekästä ja työnantajan tulee olla nuoren arvojen mukainen. Nykynuoret vaativat toisenlaista johtamista kuin mitä teollistumisen aikana on käytetty. Yhteiskunnalliset yritykset tarjoavat arvoihin perustuvan työpaikan, jossa työllä on merkitys.

Julkisen talouden ongelmat. Finanssikriisi, Kreikan velkakriisi, julkisen talouden alijäämä, konkurssit… Länsimaiset taloudet ovat taistelleet ja tulevat taistelemaan velkaantumisensa kanssa. Julkisen talouden ongelmat konkretisoituvat säästötoimenpiteinä, kuten koulujen, sairaaloiden tai kirjastojen lakkauttamisena. Julkisten palveluiden heikentyessä on kaksi mahdollisuutta: joko joku muu järjestää palvelut tai yhä useampi joutuu matkustamaan yhä kauemmaksi saadakseen palvelut. Yhteiskunnallinen yritys voi ylläpitää julkista palvelutehtävää samalla ylläpitäen palvelun laatua ja kannattavuutta sekä pitää huolen voiton tasapuolisesti jakamisesta.

 

Mikä edellä mainituista megatrendeistä on sinun mielestä kaikista voimakkain? Mikä vaikuttaa eniten yhteiskunnallisen yrittäjyyden menestymiseen? Oletko jostain trendistä eri mieltä?

Kommentoi ja haasta.