Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2011

Esittelyssä FinSERN

FinSERN on vuonna 2010 perustettu suomalainen yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto. FinSERN kokoaa kansainvälistä ja kotimaista tutkimustietoa ja toimii tiedon välittäjänä kaikille yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneille. Järjestön kotisivut löydät täältä.

FinSERN:in sihteeri Harri Kostilainen kuvailee tutkimusverkoston syntyä näin:

– Suomessa todettiin, että tarvitsemme foorumin niiden henkilöiden välille, jotka tutkivat yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Tiesimme erilaisista tutkimuksista ja opinnäytetöistä ympäri Suomea. Yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää tutkimustyötä tehtiin eri näkökulmista, kuten yhteiskunta-, kauppa-, oikeus- ja hallintotieteiden parissa. Lisäksi tiesimme vastaavia vertaisverkkoja perustetun ympäri Euroopan. Tämän takia perustimme FinSERN:in, joka oli alunperin vain henkilökohtaisten kontaktien kautta syntynyt verkosto.

Tutkimusverkosto sai kasvuboostia Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimasta yhteiskunnallisten yritysten Living Lab -hankkeesta (YYLL, lisätietoa YYLL:stä löytyy mm. täältä). Tutkimuksen tuottaminen on yksi kolmesta YYLL-hankkeen painopistealueesta.

Kostilaisen mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 20 väitöskirjan tekijää, joiden aihe liittyy yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Tutkimuksia on kehitteillä ainakin Itä-Suomen, Turun, Tampereen ja Aalto yliopistossa. Tutkimusten aiheet vaihtelevat YKY-toiminnan merkityksestä, toimintaympäristöstä ja vaikutusten mittaamisesta aina Pohjoismaisen hyvinvointivaltion rooliin, hyvinvointipalveluiden tuottamiseen ja paikallistalouteen.

FinSERN ei keskity pelkästään tutkimustiedon tuottamiseen, vaan mukaan toimintaan koitetaan saada myös tutkimusten hyödyntäjiä. Esimerkiksi yhteiskunnalliset yritykset, säätiöt, järjestöt tai mitkä tahansa yhteisöt ovat tervetulleita tutkimusverkoston kannattaviksi jäseniksi. Lisäksi verkosto haluaa luoda vuoropuhelua yritysmaailman ja tutkijoiden välille.

Kostilainen näkee Suomessa olleen jo kauan monenlaisia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyviä toimintamuotoja. Suomessa on ollut esimerkiksi vahva perinne osuustoimintaan, järjestötoimintaan, vapaaehtoistoimintaan ja kaiken kukkuraksi meillä on syntynyt voimakas hyvinvointivaltio. Tässä kokonaisuudessa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä on Kostilaisen mukaan oma roolinsa:

Nykyiset hyvinvointipalvelut ja palvelujärjestelmä on luotu teollisen yhteiskunnan aikana. Tuota aikaa kuvailevat talouden ja väestön kasvu, suomalainen teollinen tuotanto ja suljetumpi talous. Nykyinen yhteiskunta on erilainen. Muun muassa globalisaatio, internet ja vaivaton liikkuminen ovat mullistaneet maailmaamme. Uudessa yhteiskunnassa meidän tulee järjestää hyvinvointipalvelumme uudella tavalla. Tässä on yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuus olla mukana luomassa uudenlaista hyvinvointipalveluiden järjestelmää. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on uusi palvelu- ja toimintamuoto.

FinSERN:in järjestämän Suomen ensimmäinen yhteiskunnallisten yritysten tutkimuskonferenssin esitykset löydät sivuilta: http://www.finsern.fi/site/index.php/konferenssit/finsern-1/paeivaeohjelma/