Arkistot kuukauden mukaan: Toukokuu 2012

Deloitte: Yhteiskunnallinen tarkoitus korostuu yritystoiminnassa

 

Deloitte on tehnyt kyselytutkimuksen yritysjohtajien ja nuorten asiantuntijoiden mietteistä koskien yritysten toiminnan tarkoitusta ja yhteiskunnallista roolia. Asiaan voi perehtyä Deloitten sivuilla. Asia on ollut esillä mm. Ylen Ajantasassa ja Kauppalehdessä (3.5.2012). Tässä poimintoja Deloitten toimitusjohtajan Teppo Rantasen haastatteluista.

 

Tutkimuksen perusteella yritysten yhteiskunnallisen tarkoituksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitys kasvaa jatkossa. Rantasen mukaan yhteiskunnallinen tarkoitus ja yhteiskunnallisen ”hyvän” tuottaminen tulee sitoa kiinteäksi osaksi yrityksen strategiaa. Pinnalle liimattu yritysvastuu ei tuota kilpailuetua yhtä hyvin kuin aito ja syvällinen halu tehdä hyvää liiketoiminnan avulla. Tulevaisuuden yrityksillä on muitakin menestyksen mittareita voiton rinnalla.

 

Juuri tästä yhteiskunnallisen yrittäjyyden trendissä on kyse! Ympäri maailmaa syntyy yrityksiä, jotka tekevät tulosta tekemällä hyvää. Nämä yritykset luovat win-win-win-tilanteen. Kukapa ei sellaiselta yritykseltä ostaisi? Näin ollen yritykselle syntyy suora ja voimakas kilpailuetu.

 

Rantanen peräänkuuluttaa yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä yhteiskunnallisten haasteiden ratkomisessa. Yrityssektorilta löytyy tehokkaita toimintatapoja kohdata haasteet. Julkisella sektorilla puolestaan on suurin ja luonnollisin intressi yhteisten asioiden hoitamiseen. Järjestökenttä puolestaan levittää asian kansan syviin riveihin ja tuo innostusta asian tekemiseen. Tämä kolmikanta on erittäin tärkeä asia, jotta kestävää muutosta saadaan aikaiseksi. Me tarvitsemme kaikkia toimijoita ja monenlaisia toimintatapoja. Yhteistyön avulla meidän tulee löytää keinot, joilla voimme ratkoa yhteisiä ongelmia kaikin puolin hyvin ja reilusti.

 

Tutkimuksessa ja Rantasen haastattelussa nousee esille myös kvartaaliajattelu. Rantasen mukaan tulevaisuuden yritysjohtajat tulevat peräänkuuluttamaan pidemmän aikavälin tavoitteellisuutta. Vastuullisuuden korostaminen ei välttämättä näy yrityksen tuloksessa lyhyellä aikavälillä mutta se voi kantaa yritystoimintaa vielä pitkänkin ajan jälkeen.

 

 

Kaiken tämän jälkeen tulee muistaa miten muutos yleensä tapahtuu yhteiskunnassa. Muutosprosessi tulee olemaan hidas. Samalla asiat eivät muutu kerta heitolla eikä kaikkien tule muuttua. Ennustan että kymmenen vuoden päästä huomaamme muutoksen jo osittain tapahtuneen. Kuitenkin vuonna 2022 meillä on edelleen erilaisia yrityksiä. Kaikkien ei tarvitse eikä tule olla yhteiskunnallisia yrityksiä tai löytää kilapiluetuaan vastuullisuudesta.

 

On hienoa tietää, että Deloitten kaltainen yritys on huomannut vastuullisuuden ja yhteiskunnallisen mission merkityksen liiketoiminnassa. Tulemme varmasti näkemään entistä enemmän yhteiskunnallisia ongelmia ratkovia yrityksiä. Samalla yhteiskunnallinen vaikuttavuus tulee korostumaan myös niin sanotusti perinteisissä yrityksissä.

 

Deloitte UK:n asennoitumisesta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen voi lukea täältä.

Avainsanat: