Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2012

EU tukee yhteiskunnallista yrittäjyyttä

Euroopan Unioni edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä EU:n sisämarkkinoilla. EU-komission mielestä yhteiskunnallinen yrittäjyys on hyvä liiketoimintamallina kestävän hyvinvoinnin tuottamiseen. Lisäksi yhteiskunnallinen yrittäjyys ja yhteisötalous nähdään yhtenä keinona saavuttaa EU:n 2020-strategian tavoitteet. Tässä kirjoituksessa perehdymme tarkemmin EU:n Social Business Initiative:en (SBI) ja sen vaikutukseen yhteiskunnallisten yritysten toimintaan.

Mikä Social Business Initiative?

Social Business Initiative on vuonna 2011 lanseerattu yhteiskunnallisen yrittäjyyden ohjelma, jolla pyritään edistämään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa, luomaan talouskasvua sekä edistämään yhteisötalouden toimintatapoja yhteismarkkinoilla. SBI on osa yhteismarkkinoiden kehitystyötä, jolla pyritään kehittämään kestävää talouskasvua. (Monipuolisemmin yhteismarkkinoiden kehittämisestä löytyy Sisämarkkinoiden toimenpidepaketista).

Kaikki lähti liikkeelle professori Mario Montin raportista ”Uusi sisämarkkinastrategia”, joka käsitteli laaja-alaisesti sisämarkkinoiden ongelmia ja näkymiä. Raportti mm. nosti esille sosiaalisia kysymyksiä. Raportin seurauksena sisämarkkinoita alettiin kehittämään ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistäminen on yksi osa tätä työtä. Tämän lisäksi EU:n komissio järjesti yhteiskunnallisten yritysten konferenssin Brysselissä 18.11.2011 (Tietoa konferenssista täältä). Konferenssin saldo oli yhteiskunnallisen yrittäjyyden kentän kannalta hyvä. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroson mukaan komission tavoitteena on:

  • luoda yhteiskunnallisille yrityksille oikeanlainen toimintaympäristö
  • auttaa yhteiskunnallisten yritysten kasvua ja kehitystä
  • vapauttaa yhteiskunnallisten yritysten massiivinen potentiaali Euroopan vaurastuttamiseksi tulevaisuudessa

Miksi?

Yhteismarkkinoiden kehittämiselle ja SBI:lle on painavat syyt. Montin raportti toteaa, etteivät sisämarkkinat ole valmiita ja niiden kehittämiseen on syytä käyttää resursseja, jotta EU loisi hyvinvointia tehokkaasti kaikkiin jäsenmaihin.

Yhteismarkkinat eivät kaikilta osin toimi toivotulla tavalla ja yhteismarkkinoiden suosio kansan silmissä on laskenut jatkuvasti. Korkea työttömyys, suuret irtisanomiset, verosuunnittelu ja veronkierto sekä palveluiden monopolisoituminen ja lakkaaminen ovat osoituksia markkinoiden toimimattomuudesta. Näihin asioihin etsitään ratkaisuja kehitystyössä.

Yhteismarkkinoiden kehittäminen perustuu EU:n 2020-strategian tavoitteisiin. Näissä tavoitteissa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä on erityisen suuri potentiaali työllisyyden, vähähiilisen talouden ja köyhyyden vähentämisen kohdalla. EU on havainnut tämän potentiaalin ja siksi edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä yhtenä toimintamuotona.

Miten SBI edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä?

Social Business Initiative sisältää 11 toimenpide-ehdotusta yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi. Ehdotukset vaihtelevat mikroluototuksesta, erityisrahastoon, tutkimusprojekteihin ja kilpailuttamissääntöjen tarkentamiseen. Komissio on jo käynnistänyt tutkimushankkeita mm. yhteiskunnallisen yrittäjyyden vaikutuksista ja taloudellisesta merkityksestä sekä parhaista käytänteistä.

SBI:n etenemisen seuraamiseen on perustettu GECES-asiantuntijaverkosto. Verkosto koostuu yhteiskunnallisista yrittäjistä ja alan asiantuntijoista. Suomen virallinen edustaja on työ- ja elinkeinoministeriön Auli Korhonen. Lisäksi Suomessa asuva Jonathan Bland toimii verkoston asiantuntijana.

Olemme Suomessa oikealla linjalla YKY-merkkeinemme ja tutkimusverkostoneimme.

Päättäjien on kuitenkin aika huomata että kyse on koko Euroopan tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista. Poliittista tukea YKY:lle on ainakin EU-tasolla, toivottavasti sitä kohta saisi myös kansallisella tasolla.

Lisätietoa:

Social Business International: <http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htmz>

Eurooppa 2020 -sivusto: <http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm>

Mario Montin raportti: <http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_fi.pdf>

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (Single Market Act): <http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_fi.htm>

Kirjoittaja osallistui Sitran ja Social Business International:n järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa käytiin läpi SBI:n vaikutusta yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Tilaisuudessa vieraili Euroopan komission sisämarkkinayksikön päällikkö Henrik Mørch. Tilaisuudessa käydyn keskustelun pohjalta kirjoitettu raportti löytyy täältä.
Avainsanat: , ,