YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN VASTUURAPORTOINTI

Yritysvastuuraportointi on olennainen osa (suur)yritysten yritysvastuuta. Lähes jokainen pörssiyhtiö julkaisee tietoja yritysvastuusta joko erillisessä raportissa tai vuosikertomuksen yhteydessä. Yhteiskunnallisten yritysten kohdalla voidaan ottaa mallia pörssiyritysten yritysvastuuraporteista mutta samalla yhteiskunnallisiin yrityksiin kohdistuu suurempia odotuksia ja tarpeita raportoida. Tässä vertailua siitä kuinka yhteiskunnallisten yritysten ja muiden yritysten yritysvastuuraportointi eroaa toisistaan.

 Mikä yritysvastuuraportti?

Yritysvastuu käsittää kolme eri kategoriaa: taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun. Yritysvastuuraportoinnissa raportoidaan näistä kolmesta osa-alueesta. Taloudelliseen raportointiin kuuluu yrityksen taloudeellinen menestyminen. Muun muassa tuloslaskelma ja tase ovat perinteisiä taloudellisen raportoinnin työkaluja. Sosiaalisessa vastuussa mitataan ja raportoidaan usein esimerkiksi työhyvinvointia, henkilöstön kouluttautumismahdollisuuksia, johtamisjärjestelmiä ja työntekijöiden sekä alihankkijoiden työoloja ja -ehtoja. Ympäristövastuu käsittää yrityksen vaikutuksen ympäristöön. Esimerkiksi veden ja energian käyttö, hiilidioksidipäästöt, jätteen määrä ja kierrätyskäytännöt löytyvät monista ympäristöraporteista.

Yhteiskunnallisten yritysten vastuullisuusnäkökulma

Yritysvastuu sisältyy kiinteästi yhteiskunnallisen yrityksen määritelmään, koska yhteiskunnallisen yrityksen täytyy ratkaista jotain yhteiskunnallista ongelmaa. Näiden ongelmien ratkaiseminen on itsessään yritysvastuuta. Toisin sanottuna yritys on (osittain) vastuullinen, jos yritys on yhteiskunnallinen yritys.

Perinteisen yrityksen menestystä mitataan usein taloudellisilla mittareilla. Tuloslaskelma ja tase kertovat kuinka hyvin yrityksellä menee. Yritysvastuuraportointi on perinteiselle yritykselle ylimääräinen ja vapaaehtoinen toimintatapa. Se ei kerro yrityksen menestyksestä sinänsä, vaan sillä on joku välineellinen arvo yritykselle. KPMG:n tekemän kyselyn mukaan maailman 250 suurimman yrityksen tärkeimmät syyt yritysvastuuraportoinnin tekemiseen ovat (1) maine, (2) eettiset syyt, (3) työntekijöiden motivaatio, (4) oppiminen, (5) riskienhallinta (KPMG, s.21).

Yhteiskunnallisen yrityksen kohdalla raporttien tärkeysjärjestys kääntyy päälaelleen. Yritysvastuuraportti on yhteiskunnalliselle yritykselle ensisijainen raportointimuoto. Edellä mainittu pätee kuitenkin vain yrityksen virallisen tavoitteen kohdalla mutta ei muissa vastuun alueissa. Esimerkiksi jos yrityksen tavoitteena on ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, on sen raportoitava tämän tavoitteen edistymisestä. Samalle yritykselle sosiaalisen vastuun raportointi ei kuitenkaan ole edes välttämätöntä! Eli yhteiskunnallinen yritys voi olla epävastuullinen muissa kuin tavoitteensa mukaisissa osa-alueissa. Muiden osa-alueiden huomioiminen on yhtä vapaaehtoista kuin ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuu on perinteisille yrityksille.

Raportoinnin luonne

Jokaiselta yhteiskunnalliselta yritykseltä löytyy vastuullinen (yhteiskunnallinen) tavoite. Pelkkä vastuullinen tavoite ei kuitenkaan riitä, sillä vaikka tavoitteemme olisi hyvä, toimintamme voi silti tehdä pahaa. Näin ollen yhteiskunnallisten yritysten tulee mitata toimintansa tuloksia ja vaikutuksia. Mittausten ja raportoinnin on osoitettava, että yhteiskunnallisen yrityksen toiminta edistää valitun ongelman ratkaisemista ja tuottaa hyvää.

Tässä vaiheessa yhteiskunnalliset yritykset törmäävät samaan ongelmaan kuin perinteiset yritykset yritysvastuuraportoinnin kohdalla: miten voidaan mitata toiminnan ”hyvyyttä”? Miten pystymme mittaamaan toimintamme vaikutuksia? Yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamiseen on kehittetty monenlaisia työkaluja, kuten Triple Bottom Line (TBL), GRI ja SROI. Työkalujen avulla ei kuitenkaan päästä täysin eroon arvottamisen ja mittaamisen haasteista.

Yritysvastuuraporteissa käsitellään yrityksen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Eri yritykset antavat erilaista painoarvoa kullekin kolmelle osa-alueelle raportoinnissaan. Yhteiskunnallisten yritysten näkökulmasta tilanne on hieman erilainen, koska raportoinnin tulee ensisijaisesti keskittyä yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemisen edistymisestä kertomiseen. Hyvä yhteiskunnallisen yrityksen vastuuraportti käsittelee yhteiskunnallisen ongelman syitä, sen seurauksia, ongelman ratkaisukeinoja ja käytettyjen keinojen tuloksia. Lisäksi raportissa voidaan pohtia keinoja ja jakaa neuvoja ongelman hillitsemiseksi sekä kannustaa yksityisiä ihmisiä tarttumaan toimeen – kaikki tämä on yrityksen tavoitteenmukaista työtä. Kaiken tämän lisäksi yhteiskunnallinen yritys voi raportoida vastuullisuuden muista osa-alueista.

Kenelle yhteiskunnallinen yritys on vastuussa?

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on kaksoisrooli: niiden on vastattava toiminnastaan sekä omistajille että yhteiskunnalle laajemmin. Sekä yrityksen omistajat etä koko yhteiskunnan intressissä on, että yhteiskunnallinen yritys pyrkii ehkäisemään ja ratkaisemaan yhteiskunnallista ongelmaa.

Toisaalta voimme nähdä yrityksen omistajat koko yhteiskunnan edustajina, koska molemmat tahot jakavat saman intressin. YKY:n omistajien tarkoitus on vahtia, että yritys toimii missionsa mukaisesti. Jos YKY onnistuu tyydyttämään omistajiensa taloudelliset ja vastuulliset vaatimukset, on se onnistunut täyttämään velvollisuutensa myös yhteiskuntaa kohtaan.

Yhteiskunnallisille yrityksille on kuitenkin eduksi alistaa onnistumisen arviointi myös laajemman keskustelun kohteeksi. Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen hyödyntäminen tuloksellisuuden arvioinnissa antaa yhteiskunnalliselle yritykselle uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä. Puolueettoman osapuolen arvio yhteiskunnallisen yrityksen saavutuksista missionsa suhteen on tarpeen myös edistymisen mittaamisen ja arvioinnin vaikeuden takia. Jos tuloksellisuuden osoittaminen on vain yrityksen vastuulla, on olemassa suuri riski siitä, että mittaukset saadaat osoittamaan haluttua lopputulosta.

Taulukko: Perinteisen ja yhteiskunnallisen yrityksen raportoinnin erot

Perinteinen yritys: Yhteiskunnallinen yritys:
Miksi raportoidaan yritysvastuusta?
 • Maine, taloudelliset syyt, eettiset syyt, oppiminen
 • Täytyy osoittaa kuinka yritys onnistuu missionsa toteuttamisessa
Ensisijaiset mittarit:
 • Taloudelliset mittarit
 • Mission mukaiset mittarit
Mitä raportoidaan?
 • Taloudelliset raportit (pakollinen)
 • Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu (vapaaehtoinen)
 • Perustehtävän tuloksellisuudesta (pakollinen)
 • Taloudelliset raportit (pakollinen)
 • Muu yritysvastuu (vapaaehtoinen)
Kenelle raportoidaan?
 • Sijoittajat / omistajat
 • (Media)
 • (Sidosryhmät)
 • Sijoittajat / omistajat
 • Yhteiskunta (sidosryhmät)
 • (Media)

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: