Avainsana-arkisto: Greenwich Leisure Limited

Terveydenhuoltosektori

Suurten ikäluokkien vanhetessa Suomea uhkaa eläkepommi. Tilannetta voi hahmottaa esimerkiksi väestön huoltosuhteen avulla. Tilastokeskuksen kuvio kertoo, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on sataa 15-45-vuotiasta kohden.

Kuviosta nähdään kuinka yli 65-vuotiaiden osuuden ennustetaan kasvavan. Väestön ikääntyminen johtaa terveyspalveluiden kysyntään. Ei tarvitse olla meedio nähdäkseen, että Suomessa tarvitaan entistä enemmän työntekijöitä ja rahaa terveyspalveluiden ylläpitämiseen.

Terveydenhuoltoa tarvitaan entistä enemmän, mutta pystyykö veroilla rahoitettu julkinen sektori tarjoamaan sitä riittävästi? Kunnat ja myös Suomen valtio painivat taloudellisten ongelmien kanssa. Menojen kattamiseksi otetaan lisää velkaa (Valtiokonttori), koska verotuloja on vaikea saada kestävästi lisää. Tulevaisuudessa haasteet kasvavat. On selvää, ettei julkinen sektori selviä yksin.

Terveydenhoitoon tarvitaan uusia toimijoita, koska palveluiden kysyntä kasvaa eikä julkinen sektori pysty kaikkea tarjoamaan. Tämä avaa ovet perinteisille yrityksille ja yhteiskunnallisille yrityksille. Monessa kunnassa osa palveluista on jo yksityistetty. Esimerkiksi kuntoutus-, hammaslääkäri- ja yleislääkäriyrityksiä on paljon olemassa.

Palveluiden yksityistäminen herättää jonkin verran keskustelua. Osan mielestä yritykset tuovat markkinoille tehokkaita ratkaisuja ja tervettä kilpailua. Toisten mielestä rahan tahkoaminen terveyspalveluilla on kyseenalaista, voiton maksimointi saattaisi alentaa palvelun laatua ja avoin kilpailu johtaisi ihmisten eriarvoistumiseen terveyspalveluissa. Mielestäni jokaisella näkemyksellä on perustelunsa.

Me tarvitsemme terveydenhuoltoon tehokkuutta, kilpailua ja monenlaisia toimijoita. Julkinen sektori ei pysty hoitamaan kaikkia terveyspalveluita itse. Markkinoilla on tilaa perinteisille yrityksille ja yhteiskunnallisille yrityksille. Kilpailluille markkinoille syntyy tehokkuutta ja samalla rahoitusvastuu, riski ja voitto jakaantuu eri toimijoille.

Kuinka sitten hallitsemme kilpailun huonot puolet, kuten ahneuden ja palvelun laadun laskemisen? Suuri osa vastuusta on asiakkailla. Kilpailuilla markkinoilla asiakkaalla (esimerkiksi kuumetta potevalla henkilöllä) on mahdollisuus valita kenen tarjoamaa palvelua käyttää (eli mille päivystykselle menee). Näin asiakas päättää sen, mikä yritys saa hänen rahansa. Rahat voivat mennä esimerkiksi perinteiselle yritykselle tai julkisrahoitteiselle toimijalle.

Yhteiskunnallinen yritys on luonnollinen ratkaisu ahneuden ja palvelun laadun haasteisiin. YKY:n on oltava riittävän tehokas menestyäkseen kilpailluilla markkinoilla. YKY:n ensisijainen tavoite ei ole maksimoida voittoa, joten se ei ole yhtä ”ahne” kuin perinteinen yritys. Lisäksi voitosta yli puolet käytetään yritykseen tai muun tavoitteen hyväksi. Näin ollen YKY parantaa toimintaansa (palvelun laatua) suurimmalla osalla rahoistansa.

Terveyspalveluiden luokkajako ja eriarvoistuminen ovat vaikeita haasteita. Rikkailla on varaa käyttää yksityisiä yrityksiä ja saada korkealaatuista hoitoa. Köyhemmillä ei välttämättä ole varaa samoihin hoitoihin. Heidän täytyy käyttää maksutonta, julkista terveydenhoitoa. Heidän hoitonsa jää veronmaksajien yhteiselle vastuulle. Onko lopputulema se, että julkista palvelua käyttävät vain köyhimmät kun muut saavat parempaa hoitoa yksityiseltä puolelta?

Britanniassa toimii Greenwich Leisure Limited -kuntokeskusketju Robin Hood -periaatteella: rikkaat maksavat hoidosta köyhiä enemmän. Voisiko tästä olla apua myös terveydenhuollossa?

Lue lisää Greenwich Leisure Limitedistä:

Yrityksen kotisivuilta

Hesarista

LUM:n sivuilta

Avainsanat: , , , ,