Avainsana-arkisto: Iso-Britannia

The Big Society

 Britannian yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä puhuttaessa ei voida välttää sanatrioa The Big Society. Mistä on kyse, miten se liittyy yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja mitä siitä voidaan oppia Suomessa? Näihin kysymyksiin löytyy näkemyksiä tästä postauksesta.

Mistä on kyse?

Big Society on puhutuin ja kenties tärkein David Cameronin hallituksen poliittisista linjauksista. Ajatuksen taustalla näkyy halu aktivoida kansalaisia, julkisen sektorin vaikeudet ja palveluiden yksityistämisen haasteellisuus.

Britannian hallitus tunnustaa hyvinvointivaltion ongelmat: byrokratian, huonon organisoinnin ja johtamisen, työntekijöiden motivaatiopulan, kansalaisten tyytymättömyyden palveluiden laatuun ja verojen suuruuteen, tehottomuuden ja heikot kannustinjärjestelmät. Ongelmien ratkaisemiseen Big Society tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan: Big Society ei vanno valaansa markkinataloudelle, eikä julkiselle sektorille. Big Societyn tavoitteet ja vakaumus perustuvat kansalaisten yhteisöllisyydelle. Kansalaisten halutaan ottavan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja edistävän sitä yritys- ja järjestötoiminnalla. Esimerkiksi lähiön asukkaat voivat perustaa lastenhoitorinkejä tai vapaakoulun tai vaikuttaa lähiönsä ulkonäköön istuttamalla puita.

Big Societyn idea voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa uudistaa julkisia palveluita tuomalla päätöksentekoa lähemmäs kansalaisia. Päätösvaltaa ja resursseja siirretään keskushallinnolta paikallistasolle, yhteisöille, työntekijöille, kansalaisille ja asiakkaille. Näillä keinoilla yritetään saada erilaiset sidosryhmät mukaan julkisten palveluiden kehittämiseen. Toinen osa pyrkii aktivoimaan kansalaisia ja yhteisöjä. Jo olemassaolevia järjestöjä ja yhteisöjä aktivoidaan ja samalla pyritään luomaan uusia. Hallituksen toimilla tuetaan paikallisdemokratiaa, kansalaisten aktiivisuutta ja kannustetaan kansalaisia ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan.

Miten Big Society liittyy yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen?

Yhteiskunnallisessa yrittäjyydessä on osittain kyse samasta asiasta, mitä Big Society ajaa. The Big Society kannustaa kansalaisia perustamaan yrityksiä ja tarjoamaan hyvinvointipalveluita. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli on tapa, jolla nuo yritykset voidaan organisoida siten, että ne yhdistävät julkisen palveluntuottajan piirteitä yritystoimintaan.

Big Society ja yhteiskunnallinen yrittäjyys jakavat paljon samoja arvoja ja lähtökohtia. Yhteisöllisyys, palveluiden käyttäjien aktiivisuus, yrittäjyys ja toiminnallisuus ovat molempien keskiössä. Molemmat myös uskovat markkinoihin, joilla toimii monenlaisia palveluntarjoajia ja monenlaisia organisointimalleja.

Millälailla asia koskee Suomea?

Suomessa on tärkeä seurata Big Societyn etenemistä ja onnistumista Britanniassa, koska me painimme samojen ongelmien kanssa. Myös meidän on kehitettävä nykyisiä keinoja tuottaa hyvinvointipalveluita ja luotava uusia. Sitä paitsi uudistuksilla on kiire.

Juuri nyt Suomessa puhutaan kiivaaseen sävyyn kuntauudistuksesta. Uudistuksella pyritään parantamaan samoja asioita mihin Big Society iskee – toimintatapa vain on hyvin erilainen. Suomessa luodaan suurempia kokonaisuuksia – Britanniassa valta ja vastuu siirretään paikallistasolle. Emme vielä tiedä kumpi malli osoittautuu tehokkaammaksi, mutta on syytä tarkkailla naapurin tekemisiä ja ottaa oppia heidän onnistumisistaan ja virheistään.

Samaan aikaan monella paikkakunnalla Suomessa ulkoistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita yksityisille yrityksille. Ulkoistaminen ei juurikaan muuta tilannetta palveluiden käyttäjän näkökulmasta: palvelu vain siirtyy julkiselta monopolilta yksityiselle monopolille. The Big Societyn ajattelumalli tarjoaa kolmannen vaihtoehdon: paikallinen, yhdessä omistettu, kansalaisia lähellä oleva palveluyritys. Suomessakin tulisi tutkia tällaisia vaihtoehtoja.

Mikäli The Big Society on vieras asia tai herätti mielenkiintoa, niin kannattaa tutustua seuraaviin linkkeihin:

The Big Society Wikipediassa:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Society

The Big Societyn kotisivut:

 http://www.thebigsociety.co.uk/

Ilkka Haaviston EVA-raportti: Mitä opittavaa Suomella on Ison-Britannian Big Societysta?

 http://www.eva.fi/julkaisut/eva-analyysi-valta-yhteis%C3%B6ille/3673/

Avainsanat: ,