Avainsana-arkisto: RYTMI

Minkälainen on hyvä unelma?

Unelmalla on paljon yhteistä yritysten visioiden kanssa. Unelma on tila (tavoite, tilanne, tapahtuma), jonka halutaan toteutuvan. Visio on yrityksen tahtotila, näkemys siitä millaiseksi yritys haluaa tulla.

Jan-Erik Lindroos ja Kari Lohivesi esittelevät kirjassaan Onnistu strategiassa hyvän vision ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet soveltuvat kuvaavat myös hyvää unelmaa.

Vision, ja unelman, tulee olla: (RYTMI-muistisääntö)

Realistinen

Ymmärrettävä

Toiminnallinen

Mitattavissa

Innostava

Realistinen unelma on toteutettavissa. On tärkeä unelmoida isosti mutta liian suurta kakunpalaa ei kannata yrittää syödä kerralla. Liian suuret unelmat masentavat, koska unelman toteuttaminen tuntuu mahdottomalta. Isot unelmat kannattaa jakaa pieniin osatavoitteisiin.

Ymmärrettävä unelma auttaa jakamaan sen muiden ihmisten kanssa. Tiivis ja ymmärretävä unelma antaa mahdollisuuden kerätä kavereita saman unelman ympärille. Unelma vieraiden kulttuurien kokemisesta ei avaudu yhtä hyvin kuin unelma maailmanympärysmatkasta. Molemmilla tavoitellaan kuitenkin samaa asiaa.

Toiminnallinen unelma kuvaa niitä askelia, jotka tulee ottaa unelman saavuttamiseksi. Unelman tulee kannustaa toimintaan. Esimerkiksi unelma voitaisiin kirjoittaa muotoon ”kerätä rahaa maailmanympärysmatkaa varten”.

Mitattavissa olevan unelman avulla tietää milloin on saavuttanut unelmansa. Unelman saavuttaminen on projekti: sillä on alku ja loppu. Ilman selvää tavoitetta unelmoija voi jäädä ”roikkumaan” unelmaansa eli tavoitella sitä koko elämänsä tietämättä kuinka paljon on jo saavuttanut. Unelmia voi olla lyhyt- ja pitkäaikaisia. Esimerkki mitattavuudesta: ”Haluan kerätä rahaa, jotta voin toteuttaa maailmanympärysmatkan vuonna 2015”.

Innostava. Unelman pitää innostaa. Innostuksen avulla ihminen voi saavuttaa mitä tahansa. Innostavan unelman pariin on aina helppo palata. Lukemalla oman, innostavan unelmansa sytyttää sisäisen liekin, vaikka tuli olisikin hetkeksi ehtinyt hiipua. Innostus auttaa jaksamaan, vaikka tie kohti unelmaa on välillä haasteellinen.


Unelman nimipäivän kunniaksi onnea ja menestystä kaikille Unelmille!

Avainsanat: , ,