Avainsana-arkisto: säätiö

YKY vs osk&säätiö

Edellisessä postauksessa jäimme lopputulokseen, jossa huomasimme yhteiskunnallisten yritysten toiminnan muistuttavan osuuskuntien ja säätiöiden toimintaa. Tällä kertaa etsimme asioita, jotka erottavat yhteiskunnalliset yritykset osuuskunnista ja säätiöistä.

Aloitetaan taulukoimalla nuo toimintamuodot:

Huomioita taulukosta:

  • yhteiskunnallisen yrittäjyyden tavoite on sama joko osuuskunnan tai säätiön kanssa
  • kaikki toimijat harjoittavat taloudellista toimintaa tavoitteensa saavuttamiseksi
  • toimijoiden voitonjako on erilainen: osuuskunta jakaa voittoa omistajille, säätiö ei jaa voittoa, yhteiskunnallisen yrityksen voitonjako on rajoitettu

Toimintamuotojen erot:

Juridinen muoto. Osuuskunta ja säätiö ovat laissa määrättyjä organisaatiomuotoja. Yhteiskunnallisesta yrityksestä ei ole lainsäädäntöä eikä se ole yritysmuoto. Yhteiskunnallinen yritys voidaan perustaa minkämuotoisena yrityksenä tahansa (esim. osuuskunta, osakeyhtiö tai säätiö).

Toiminnan tavoite.

Osuuskunnan tavoite on tukea jäseniensä elinkeinoa taloudellisen toiminnan avulla. Tavoite on viime kädessä taloudellinen mutta samalla yhteisöllinen, koska osuuskunnan jäsenet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään ja yrityksen tuoma hyvinvointi jakautuu tasaisesti heidän kesken.

Säätiön toiminnan tavoitteen tulee olla yleishyödyllinen eikä se saa tavoitella taloudellista hyötyä kenellekään osapuolelle.

Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan tavoitteen tulee olla yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen. Tavoitetta voidaan pitää yleishyödyllisenä mutta monissa tapauksissa tavoite kohdistuu tietylle joukolle (esim. jos YKY on organisoitu osuuskuntana). Yhteiskunnallisen yrityksen toissijainen tavoite on voiton tekeminen.

Voitonjako.

Osuuskunnan voitto (ylijäämä) jaetaan jäsenille sen mukaan kuinka paljon he ovat käyttäneet osuuskunnan palveluita. Osuuskunnan voitto voidaan jakaa vaikka kokonaan sen omistajille.

Säätiö puolestaan ei jaa voittoa, koska säätiötä ei saa perustaa taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Toiminnan tulos käytetään tavoitteen edistämiseen.

Tässä mielessä yhteiskunnallinen yritys on jostain säätiön ja osuuskunnan välimaastosta: yrityksestä voidaan jakaa voittoa omistajille mutta kuitenkin alle puolet kokonaisvoiton määrästä. Suurin osa voitosta tulee kuitenkin käyttää tavoitteen edistämiseen.

Kasvuhakuisuus.

Osuuskunnat joutuvat kilpailemaan muiden yritysten kanssa ja näin ollen joutuvat toimimaan kasvuhakuisesti. Pienosuustoiminnassa ja osuustoimintayrittäjyydessä tulee kuitenkin usein vastaan tilanne, jossa yrittäjät eivät halua kasvattaa liiketoimintaa, koska yritys on ”nyt sopivan kokoinen” (Huom! Sama asia näkyy kaikkien pienyrittäjien kohdalla yritysmuodosta riippumatta).

Säätiöiden toiminta suuntautuu usein enemmän nykyisen toiminnan säilyttämiseen kuin sen kasvattamiseen tai uuden luomiseen. Säätiön asetettu tavoite ja pääoman määrä rajoittavat toiminnan laajentamista. Yhteiskunnallisen yrityksen tulee toimia kasvuhakuisesti.

Yhteiskunnallisessa yrityksessä yhdistyy omistajan taloudellinen intressi (eli voiton jakaminen omistajalle) sekä tavoite saada aikaan mahdollisimman iso vaikutus. Toiminnan kasvattaminen palvelee molempia tavoitteita. Yhteiskunnallinen yritys ei voi väittää tavoittelevansa mahdollisimman suurta vaikutusta ellei se tavoittele toiminnan kasvattamista.

Johtopäätökset:

Osuuskunnalla, säätiöllä ja yhteiskunnallisella yrityksellä on paljon yhtäläisyyksiä. Erot ja samankaltaisuudet ovat kuitenkin tapauskohtaisia. Esimerkiksi tietty osuuskunta tai säätiö voi olla lähellä yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Itse asiassa tietyt osuuskunnat ja säätiöt OVAT yhteiskunnallisia yrityksiä. Toimintamuotojen välille voidaan löytää eroja muun muassa yritysmuodon, toiminnan tavoitteen, voitonjaon ja kasvuhakuisuuden osalta.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys yhdistelee säätiön ja osuuskunnan piirteitä mutta ei ole puhtaassa muodossa kumpaakaan. Toimintamuotojen läheisen suhteen takia voidaan sanoa osuuskunnan tai säätiön olevan luonnollinen valinta yhteiskunnallisen yrityksen organisaatiomuodoksi. Toisin päin ajateltuna osuuskuntien ja säätiöiden on helppo täyttää yhteiskunnallisen yrittäjyyden kriteerit.

Yhteiskunnallisen yrityksen käsite on syntynyt kuvaamaan tiettyjä erityispiirteitä, joita löytyy erilailla organisoiduista yhteisöistä. Erityispiirteet ovat ”hyvä” tavoite, rajoitettu voitonjako ja näiden yhdistäminen kasvuhakuiseen taloudelliseen toimintaan. Yhteiskunnallinen yritys on käsite, joka kattaa kaikki tällä tavoin toimivat organisaatiot – niiden yritysmuotoon katsomatta.

Avainsanat: ,