Avainsana-arkisto: Suomalaisen Työn Liitto

Ensimmäiset yhteiskunnallisen yrittäjyyden merkit

No niin. Nyt on Suomessa myönnetty ensimmäiset merkit 11:ta yhteiskunnalliselle yritykselle. Tiedote asiasta löytyy STL:n sivuilta.

Mikä merkki?

Suomalaisen Työn Liitto on luonut Suomeen Yhteiskunnallinen yritys -merkin. Merkki sopii hyvin STL:n muiden merkkien, kuten Avainlipun, sekaan. Muun muassa Isosta-Britanniasta löytyy samankaltainen merkki.

YKY-merkin avulla pyritään nostamaan esille yhteiskunnallista yrittäjyyttä, vastuullista toimintaa ja yrittäjyyttä ylipäänsä. STL:n sanoin ”merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät lääkkeitä yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin ”

Millä kriteereillä merkit myönnettiin?

Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä varten on luotu oma kriteeristönsä. Nämä kriteerit löytyvät STL:n sivuilta ja arvion kriteeristöstä löydät täältä.

Kriteeristössä on kolme pääkriteeriä: yrityksen päämääränä on ratkaista jokin yhteiskunnallinen tai ympäristöongelma, yritys käyttää yli puolet voittovaroistaan tavoitteensa saavuttamiseen ja yrityksen toiminta on läpinäkyvää.

Suomalaisen Työn Liiton timanttimallista löytyy lisäksi kolme muuta kriteeriä. Kolmen pääkriteerin täyttäminen on tärkein vaihe, mutta sen jälkeen yrityksen tulee toteuttaa muutama STL:n listaamista yhteiskunnallisen yrityksen ominaispiirteistä. Tämän listan löytää Yhteiskunnallinen yritys -merkin hakusivulta.

Minkäslaiset yritykset merkit oikein sai?

Merkki myönnettiin yhdelletoista yritykselle. Nämä yritykset ovat:

Bovallius Palvelut Oy, Pieksämäki

Diacor Terveyspalvelut Oy, Helsinki

Diakoniset Kiinteistöpalvelut Oy, Helsinki

Ektakompus Oy, Oulu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Helsinki

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsinki

Oskelakoti Oy, Helsinki

S-asunnot Oy, Helsinki

Senioriasumisoikeus Oy, Helsinki

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsinki

Syfo Oy, Helsinki

Listasta löytyy paljon asumiseen, sosiaali- ja terveysalaan ja kierrättämisen liittyviä toimijoita. Käyn näitä yrityksiä läpi tulevissa postauksissa.

Mikä vaikutus merkillä on?

”Pöh, onhan noita merkkejä nähty eikä niillä tunnu mitään eroa olevan minkään kannalta. Mihis me tätä tarvitaan?”, kuulen jo jonkun puhisevan. Totta, ei merkki yrityksen toimintaa muuta mutta se on takuu tietynlaisesta toiminnasta.

Yhteiskunnallisen yrityksen -merkki takaa yritysten toimivan kriteeristön mukaisesti. Nuo yritykset eivät esimerkiksi voi jakaa koko voittoaan yrityksen omistajille.

Suomalaisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden kannalta merkki on hieno asia. Se lisää YKY:n tunnettuutta ja antaa sille uskottavuutta. Lisäksi merkin saaneet yritykset ovat hienoja esimerkkejä toimivista, kannattavista ja kasvavista yhteiskunnallisista yrityksistä.

Merkki myös vakiinnuttaa käsitettä ja määritelmää: myöntämällä merkin STL paaluttaa kriteeristöä ja yhteiskunnallisen yrityksen statusta.

Miten tästä eteenpäin?

Merkin myöntävä toimikunta kokoontuu vuoden aikana ainakin kolme kertaa. Seuraavan kerran merkkejä saatettaisiin siis myöntää jossain toukokuun tienoilla.

Toivottavasti seuraavilla kerroilla merkin hakijoita on entistä enemmän. Samalla haluaisin nähdä toimialakirjon laajenevan ja yhteiskunnallisia yrityksiä löytyvän enemmän myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Nyt on otettu ensimmäinen askel – toivottavasti niitä otetaan vielä monta lisää.

Avainsanat: ,