Avainsana-arkisto: Yhteiskunnallinen Yritys -merkki

Yhteiskunnallinen yrittäjyys mediassa

Viime aikoina yhteiskunnallinen yrittäjyys on noussut entistä voimakkaammin näkyviin myös suomalaisessa valtamediassa. Tässä muutama lehtiartikkeli viime viikoilta.

Kauppalehti. ”Yhteiskuntavastuu sitoo yrityksiä liiman tavoin” 13.3.2012

Artikkelissa kerrotaan HTT Ilpo Laitisen uudesta kirjasta Moraalinen Logo. Kirja käsittelee yritysten yhteiskuntavastuun ja arvoperusteisuuden nousua. Kirjailija ottaa esimerkkejä mm. Nokian Bocchumin toiminnasta ja Metsä-Botnian tekemisistä Uruguayssa. Mielenkiintoiseksi tilanne muuttuu kun Laitinen käsittelee yhteiskunnallisen yrityksen roolia markkinataloudessa. Kirjailija näkee yhteiskunnalliset yritykset tärkeinä työpaikkojen luojina ja palveluiden tarjoajina. Lehtiartikkelissa nostetaan esille yhteiskunnallisen yritysmallin hidas eteneminen TEM:n taholta.

Ekonomi. ”Vastuullinen yritys on menestyvä yritys” 9.3.2012

Artikkelissa pohditaan yritysten yhteiskuntavastuun merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Teksti perustuu Helsingin yliopiston professori Jussi Pakkasvirran ja Accenturen konsultin Laura Liljanderin haastatteluihin.

Artikkelin perusviesti on, että suurimmassa osassa yrityksiä yhteiskuntavastuu tukee yritysten taloudellisia tavoitteita. Yhteiskuntavastuulla kiillotetaan yrityksen imagoa tai estetään konflikteja. Toisaalta artikkelissa todetaan myös että yritysten on mahdollista rakentaa liiketoimintamalli, jossa kaikki osapuolet (yritys, yhteiskunta, henkilöstö…) voittavat. Tällöin toimintaa ei kuitenkaan tarkastella kvartaaleittain vaan useampien vuosien päähän.

Liljanderin mukaan ne yritykset, jotka katsovat voiton ja yhteiskunnan hyvinvoinnin ajureita pitkällä aikavälillä ja sitovat vaikuttavuuden mittarit näihin ajureihin, ovat tulevaisuuden menestyjiä. Tämä jos mikä kuulostaa yhteiskunnalliselta yrittäjyydeltä! Pakkasvirta nostaa esille myös huolen yritysten liiallisesta verosuunnittelusta: hänen mukaansa rehellinen verojen maksaminen on parasta yhteiskuntavastuuta, koska silloin päätösvalta ja resurssit säilyvät demokratian käsissä.

Artikkelissa on lisäksi kainaloteksti yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Kainalotekstissä on haastateltu Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtajaa Pekka Tsuparia. Teksti käsittelee STL:n Yhteiskunnallinen yritys – merkkiä ja merkin saaneita yrityksiä.

YLE Akuutti ”Osuuskunnista apu julkiseen terveydenhuoltoon” 28.2.2012

Keski-Suomessa kehitellään työntekijöiden osuuskuntia, jotka voisivat ottaa vastuulleen terveyskeskuksia ja sairaaloita. Näin tulisi toimia, koska kuntauudistus ei riitä takaamaan riittäviä palveluita kaikille kuntalaisille. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen vastaava lääkäri ja toimitusjohtaja Reijo Räsänen sanoo terveydenhuoltojärjestelmän vaativan uudenlaisia toimintamalleja. Artikkelissa ehdotetaan vahvoja alueellisia rahoittaja-tuottajia vaihtoehdoksi. Lisäksi puhutaan alueellisista rahastoista.

Osuuskunnan toimintamallista puhuttaessa esille nousee voitontekeminen ja terveyspalveluiden laatu. Osuuskunnan voittovarat voitaisiin suunnata toiminnan kehittämiseen ja hoitotoimenpiteet pyrittäisiin siirtämään aiemmaksi. Tällöin hoito on halvempaa yhteiskunnan kannalta ja palvelujen laatu paranisi.

Talouselämä. ”Nunnat ja pyllyt muuttavat maailman” 18.11.2011

Minä väitän -osion artikkelin ovat kirjoittaneet Aalto-yliopiston projetktipäällikkö Tommi Lampikoski, Fimecc Oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala ja Royal Caribbean Cruises yrityksen johtaja Jarno Soinila.

Artikkelissa käsitellään uutta ekoyrittäjäsukupolvea, jonka mielestä yritystoiminnan tarkoitukseksi ei riitä palkkä voiton tavoittelu. Kirjoittajien mukaan ekoyrittäjät pyrkivät ratkaisemaan ihmiskunnan suurimpia haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja energiakriisiä. Uusien sukupolvien ostokäyttäytyminen on johtanut siihen, että suuryritykset, kuten Wal-Mart ja Coca-Cola, ovat joutuneet panostamaan yhteiskunnalliseen vastuuseen. Artikkelissa kerrotaan kuusi tapaa, joilla yritykset voivat vastata näiden uudentyyppisten kuluttajien vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Lisäksi mainittakoon, että Kauppalehdessä 9.3. käsiteltiin Ison-Britannian Big Societya. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden piirteitä löytyy myös Matti Apusen HS Kolumnbista 13.3. otsikolla ”Kuka puolustaisi bisnestä?”. Apunen viittaa myös Cameronin Big Society -politiikkaan.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on ollut esillä myös opiskelijapiireissä. Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä on kirjoitettu opiskelijalehdissä ainakin Tampereella Vapaaboomarissa ja Oulussa Egonomissa.

Avainsanat: ,