Mikä ihmeen yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on liiketoimintaa, jolla pyritään saavuttamaan tietty yhteiskunnallinen tai ympäristöllinen tavoite. Suurin osa liiketoiminnan voitosta tulee käyttää tuon tavoitteen edistämiseen.

Tiivistettynä yhteiskunnallisen yrityksen (YKY) kriteerit ovat:

 1. YKY:llä on yhteisöllinen tavoite ja olemassaolon tarkoitus
 2. YKY:n toiminnan tulee tukea tavoitteen saavuttamista
 3. yli 50% YKY:n voitosta käytetään em. tavoitteen saavuttamiseksi

Huomion arvoisia asioita ovat lisäksi:

 • YKY voi toimia millä tahansa toimialalla
 • YKY toimii avoimilla markkinoilla ja ilman erityistukia
 • YKY:n tulee itse osoittaa toimintansa yhteiskunnallisuus ja tuloksellisuus
 • YKY:n yritysmuoto voi olla mikä tahansa

Mitä uutta yhteiskunnallinen yrittäjyys tuo?

Yhteiskunnallinen yrittäjyys yhdistää julkisten palveluiden tavoitteet yksityisen toimijan ketteryyteen ja tehokkuuteen. Lisäksi yhteiskunnallinen yrittäjyys vastaa järjestöjen kasvaviin haluihin tehdä liiketoimintaa.

Missä YKY:ä erityisesti tarvitaan?

Millä toimialalla tahansa, jossa:

 • julkinen toimija on tehoton, kallis tai huonolaatuinen
 • voiton maksimointi on epäeettistä

HUOM! Suomessa ei ole käytössä yhtä vakiintunutta määritelmää yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle.

Muita määritelmiä:

Määritelmä Isossa-Britanniassa:

”Yhteiskunnallinen yritys on liiketoimintamalli, jonka tavoitteet ovat yhteiskunnallisia ja jonka voitto investoidaan takaisin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi joko yrityksessä tai sen lähiyhteisössä. Osakkeenomistajien tai omistajan voiton maksimointi ei ole sen päätarkoitus”

”Yhteistä näille yrityksille onkin uusien ratkaisumallien kehittäminen yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja ekologisiin ongelmiin”

Lähde: Jonathan Bland: Yhteiskunnallinen yritys – ratkaisu 2000-luvun haasteisiin – Ison-Britannian malli ja sen kokemukset

Saadakseen yhteiskunnallisen yrityksen merkin Iso-Britanniassa yrityksen täytyy:

 • asettaa yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä tavoitteita
 • toimia määrätynlaisella yritysmuodolla tai hallintorakenteella
 • suunnata vähintään 50% yrityksen voitoista yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen
 • saada vähintään 50% liikevaihdosta markkinaehtoisesti
 • osoittaa yhteiskunnallisten tavoitteiden täyttymisen (Social Enterprise Mark Company internetsivut)

Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistyksen (SYY ry) määritelmä:

”Yhteiskunnallinen yrittäjä pyrkii rakentamansa liiketoiminnan avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Toiminta on aina arvopohjaista ja pyrkii yhteisöllisyyden kautta yhteiseen hyvään. Menestystä mitataan ensisijaisesti sillä kuinka hyvin ratkaisut korjaavat vallalla olevia yhteiskunnallisia haasteita. ”

Lähde: http://syy.fi/taustaa (nettisivut tällä hetkellä alhaalla)

Seuraa Syy ry:tä twitterissä: @Syy_ry

Yhteiskunnalliselle yritykselle ehdotettuja kriteerejä voi tarkastella SYY:n sivuilta.

Suomalaisen Työn Liiton kriteerit Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saamiseksi:

Ensisijaiset kriteerit:

 • Yhteiskunnallisen yrityksen ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen.
 • Rajoitettu voitonjako. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan voitostaan liikeideansa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen joko kehittämällä omaa toimintaansa tai lahjoittaen sen toiminta-ajatuksensa mukaisesti.
 • Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

Toissijaiset kriteerit: (toteutettava yksi tai useampia)

 • sitoutuminen henkilöstöön sekä työhyvinvoinnin ja henkilökunnan vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseen
 • asiakaslähtöisyys liiketoiminnan kehittämisessä ja kiinteät suhteet yrityksen lähiyhteisöihin
 • liiketoiminnan aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen minimointi,
 • paikallistalouden kehittäminen
 • heikossa asemassa olevien henkilöiden erityinen huomioiminen sekä yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen

Lähde: STL:n sivut

Seuraa twitterissä: @Yyritysmerkki

YKY – tehokasta vastuullisuutta

7 ajatusta artikkelista “Mikä ihmeen yhteiskunnallinen yritys?

 1. Sami sanoo:

  Hei Mikko

  Ensinnäkin, kiitos hyvästä blogista, jota seuraan työni puolesta säännöllisesti! 🙂

  Sellainen kysymys YY:stä, että kuinka ne eroavat (tai tulevat eroamaan) Suomessa olevista säätiöistä (esim. A-klinikkasäätiö)?

  Terveisin,

  Sami Metsäranta
  Sosiaalisen yritystoiminnan kehittämispäällikkö
  Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö

  • Kiitos hyvästä kysymyksestä Sami!

   Todettakoon alkuun, että säätiöillä ja yhteiskunnallisella yrityksellä on luontaisesti paljon samaa. Molemmissa tavoitellaan hyvinvoinnin kasvattamista. Muista toimintamuodoista myös osuuskunta ja yhdistystoiminta jakavat samankaltaisen lähtökohdan.

   Yhteiskunnallinen yrittäjyys on tietynlainen yläkäsite niille toimijoille, jotka tavoittelevat yhteiskunnallista hyvää tietyillä kriteereillä. Näin ollen yhteiskunnallinen yritys voi organisoitua esimerkiksi osakeyhtiönä, osuuskuntana, säätiönä tai järjestönä. Mikään edellä mainituista ei kuitenkaan automaattisesti ole yhteiskunnallinen yritys.

   Mikä siis erottaa säätiön (esim. A-klinikkasäätiö) YKY:stä?

   Säätiö voi olla yhteiskunnallinen yritys mutta sillä pitää olla yhteiskunnallinen toiminnan tarkoitus, tavoitetta tukevaa toimintaa ja voittovaroja tulee käyttää yli 50% tavoitteen saavuttamiseen.
   A-klinikkasäätiön tapauksessa (tiedot löytyvät vuosikertomuksesta 2010):
   Tavoite: ”ehkäistä ja vähentää päihdeongelmia ja muita psykososiaalisia ongelmia”
   Toiminta: ”päihdehuollon ja muita toimialansa mukaisia asiantuntijapalveluita. A-klinikkasäätiö harjoittaa säätiön tarkoitusta palvelevaa vaikuttamis-, koulutus-, viestintä-, julkaisu- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa”.
   Voiton käyttö: A-klinikkasäätiö siirtää voittovarat säätiön omaan pääomaan (käy ilmi säätiön taseesta)

   Tämän yksinkertaisen testin mukaan A-klinikkasäätiö olisi yhteiskunnallinen yritys.

   Säätiöden nimeämistä yhteiskunnalliseksi yritykseksi voidaan kuitenkin kritisoida seuraavaan tapaan:

   Säätiö saa harjoittaa sääntöjensä mukaista liiketoimintaa. Käytännössä säätiöt eivät kuitenkaan saa tehdä huomattavaa liiketulosta. Toiminnan orgaaninen ja velaton kasvattaminen on siten hankalaa. Yhteiskunnallisen yrityksen tarkoitus on maksimoida yrityksen vaikutus yhteiskuntaan. Voidaanko säätiömallisen toimijan katsoa pyrkivän maksimaaliseen vaikutukseen, jos se ei voi kasvattaa toimintaansa?

   Useat säätiöt kattavat toimintansa kuluja julkisella rahalla. Esimerkiksi A-klinikkasäätiö saa 90% tuotoistaan kuntien maksuista ja 5% tuotoistaan RAY:n avustuksina (2010). Esimerkiski Isossa-Britanniassa puolet yhteiskunnallisen yrityksen tuotoista täytyy tulla kilpailluilta markkinoilta (kriteeri C). Tällä ehkäistään se, ettei YKY:n toiminta perustu lahjoituksiin ja avustuksiin. Tässä tapauksessa mm. RAY:n ja muut mahdolliset tuet ovat kyseenalaisia. Asia pitää kuitenkin tutkia tapauskohtaisesti, koska tuen ja (kolmannelta osapuolelta) perityn maksun raja on tulkinnanvarainen.

   Kysymys oli erinomainen ja toivottavasti osasin vastata siihen selkeästi. Kysy lisää, mikäli jokin kohta on epäselvä.

   Voisinkin aloittaa postaus-sarjan, jossa käsiteltäisiin yhteiskunnallisen yrittäjyyden eroja muihin yritys- ja toimintamuotoihin. Katsotaanpa milloin tuon ehtisi aloittaa…

   Terveisin,
   Mikko Kutinlahti

   • Sami sanoo:

    Kiitos selkeästä ja pikaisesta vastauksestasi, Mikko! Omatkin ajatukseni kulkivat aika samoja ratoja, mutta sinun esittämäsi ajatus YY:n velattomasta kasvattamisesta tai kehittämisestä toi uuden näkökulman YY:iin.

    Jatkokysymys tai tarkennus: Mitä tarkoitat, kun kirjoitat, että ”tuen ja (kolmannelta osapuolelta) perityn maksun raja on tulkinnanvarainen”?

    Terveisin,

    Sami Metsäranta

   • Kiitos. Tässä vielä tarkennusta.

    Sanomallani tarkoitan tilannetta, jossa joku kolmas osapuoli maksaa yhteiskunnalliselle yritykselle palveluksista. Esimerkkinä voisi käyttää kaupunkia, joka maksaa terveyspalveluita tarjoavalle yritykselle jokaisesta asiakkaasta tietyn summan. Tulkinnanvara tulee siinä, onko kyseessä maksu vai tuki.

    Tehdään ajatusleikki:
    Olet menossa polvileikkaukseen kaupungissa, jossa operaatiota tarjoaa kaksi toimijaa: yhteiskunnallinen yritys ja yksityinen yritys. Sinä maksaisit operaation kokonaan itse (sanotaan 1000e), jos menisit yksityisen yrityksen vastaanotolle. Yhteiskunnallinen yritys on kuitenkin tehnyt sopimuksen kaupungin kanssa. Tämän yrityksen vastaanotolla sinun tarvitsisi maksaa vain 400 euroa, koska kaupunki maksaa yritykselle 600 euroa jokaisesta hoidetusta potilaasta.

    Tässä tilanteessa joudutaan miettimään onko kaupungin suorite (600e) todellinen (kolmannen osapuolen) maksama maksu vai tuki. Jos suorite on tuki, ei yritys olisi yhteiskunnallinen yritys, koska se saa yli puolet tuloistaan tukina.

    Tuolta Britannian Social Enterprise Mark Companyn sivuilta löytyy muutama kysymys, jonka perusteella voi tutkia onko suorite maksu vai tuki. Kuten sanottua, tämä tulee kuitenkin tutkia tapauskohtaisesti.

    Mikko Kutinlahti

 2. Sami sanoo:

  Täytyypä perehtyä lisää tuohon Maksu vai tuki -kysymykseen. Kiitos linkistä. T: Sami

  • Nyt julkaisin kirjoituksen, jossa pohditaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden eroja osuuskuntiin ja säätiöihin. Postaus löytyy täältä. Vastasiko kirjoitus mielestäsi selkeästi kysymykseen toimintamuotojen eroista?

   Terveisin,
   Mikko Kutinlahti

 3. […] openness and transparency of the business. For a good explanation in Finnish, check out for example Mikko’s blog (Which I warmly recommend if you want to get to know social enterprise field in a more structured […]

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: